Voeding is goedkoop. We staan er misschien niet meer bij stil, maar door de ontwikkelingen in de agro-industrie en het gevoerde beleid maakt voeding een steeds kleiner deel uit van ieders budget.

De hogere prijs van biologische voeding schrikt dan ook veel consumenten af.
Logischerwijs zouden biologische producten goedkoper moeten zijn, aangezien ze een veel kleinere belasting voor het leefmilieu vormen dan deze uit traditionele landbouw. De milieukosten worden echter niet in rekening gebracht in de prijs van de producten en het is de gemeenschap en latere generaties die deze prijs betalen. De markt wordt dus op deze manier verstoord en de consument wordt een rad voor de ogen gedraaid.

Door met een abonnement rechtstreeks aan te kopen bij de boer, kan hier een mouw aan gepast worden.
De boer krijgt een eerlijke prijs, en de consument krijgt buiten een goedkoper een gezond, betrouwbaar en smaakvol product.

Andere voordelen

Een lokaal geteeld product is duurzamer, het zorgt immers voor een grote vermindering in CO2-uitstoot ten gevolge van wereldwijde transporten.

Seizoensgebonden en verse groenten en fruit zijn smaakvoller en bevatten bvb. meer vitaminen.

Door buiten het gangbare aanbod ook te kiezen voor exotische en zgn. ‘vergeten’ groenten,wordt de klant toch een verrassend en vernieuwend aanbod voorgeschoteld.